فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 3

‏‏افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی ‏افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل ‏نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهی

گزارش تخصصی : ‏چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل ‏نارساخوانی دانش آموز را در پا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه : ‏روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏‏بررسی وضع موجود تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی ‏بررسی وضع موجود تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی با ‏ ‏استفاده از روش های جدید

‏گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی - ‏گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی با ‏ ‏استفاده از روش های جدید تدریس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه

‏گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : ‏علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معاون پرورشی ، مدیر مدرسه ، معاون مدرسه :

‏گزارش تخصصی معاون پرورشی , مدیر مدرسه , معاون مدرسه - ‏گزارش تخصصی معاون پرورشی ، مدیر مدرسه ، معاون مدرسه : ‏تشویق دانش آموزان به پوشیدن چاد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏‏ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خلاقانه

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ) ‏ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی درس املا :

‏گزارش تخصصی درس املا - ‏گزارش تخصصی درس املا : ‏چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی