فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 4

‏موضوع :

‏موضوع - ‏موضوع : ‏علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏بسم االله الرحمن الرحیم

‏بسم االله الرحمن الرحیم - ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏گزارش همه دبیران و آموزگاران : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی با روش های ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه :

‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه - ‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه : ‏افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی :

‏گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی - ‏گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی : ‏هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با ‏راه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع :

‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع - ‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع : ‏چگونه دانش آموزان را در درس تفکر و سبک زندگی به مطالعه و آشنایی با روش زندگ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : ‏درمان اخت‏لا‏ل در یادگیری مفهوم ضرب با روش های مناسب 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معلم چندپایه :

‏گزارش تخصصی معلم چندپایه - ‏گزارش تخصصی معلم چندپایه : ‏چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معاون مدرسه :

‏گزارش تخصصی معاون مدرسه - ‏گزارش تخصصی معاون مدرسه : ‏منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش ‏های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی ( مشاور مدرسه ، معاون پرورشی ،

‏گزارش تخصصی ( مشاور مدرسه , معاون پرورشی , - ‏گزارش تخصصی ( مشاور مدرسه ، معاون پرورشی ، ‏آموزگار اول ابتدایی ) : ‏افزایش آگاهی دانش‏ ‏آموزان د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی