فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 5

‏گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان :

‏گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان - ‏گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : ‏بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه :

‏گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه - ‏گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه : ‏ترغیب دانش آموزان به خوردن قرص آهن...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ ه

‏ ه - ‏ ه ‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : ‏ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی : ‏حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی هنر آموز برق :

‏گزارش تخصصی هنر آموز برق - ‏گزارش تخصصی هنر آموز برق : ‏افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی :

‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی - ‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : ‏بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی ابتدایی :

‏گزارش تخصصی ابتدایی - ‏گزارش تخصصی ابتدایی : ‏علاقمند کردن دانش آموزان پایه ..... ‏به خواندن نماز...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : ‏راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : ‏حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی