فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 9

‏گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان :

‏گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان - ‏گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان : ‏تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ه

‏ه - ‏ه ‏باسمه تعالی ‏جمهوری اسلامی ایران ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ... ‏اداره آموزش و پرورش شهرستان ... ‏گزارش تخصصی دبیر زبان : ‏افزایش ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار: ‏افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی هنر آموز گرافیک : ‏افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی :

‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی - ‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏موضوع گزارش تخصصی دبیر فیزیک : ‏راه های ایجاد انگیزه در دانش آموز جهت یادگیری فیزیک ‏تهیه و تنظیم :...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : ‏کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با ‏روش های تلفیقی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏ ‏گزارش تخصصی معلم اجتماعی : ‏افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش ‏های مناسب ‏تهیه و تنظیم : پست سازمانی : ‏دبیر ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی