فایل های دسته بندی گزارش تخصصی معلمان - صفحه 10

‏ه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : ‏راه های کاهش خودخواهی و غرور یکی از دانش آموزان با روش های مناسب ‏ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : ‏تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ‏گزارش تخصصی درس علوم

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی درس علوم : ‏فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه ‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه : ‏ایجاد هماهنگی متقابل و دوستانه در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت با روش های مناسب ‏ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : ‏افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی کمرویی دانش آموزان

‏گزارش تخصصی - ‏گزارش تخصصی : ‏حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه : ‏ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏درمان اختلال یادگیری املا در یکی از دانش آموزان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی