فایل های دسته بندی گزارش تخصصی معلمان - صفحه 6

‏گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء )

‏گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ) - ‏گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) ‏افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با ‏روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران :

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : ‏کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با ‏روش های خلاقانه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها :

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها : ‏افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و ک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مدیر ، معاون آموزشی ، معاون اجرایی :

‏گزارش تخصصی مدیر , معاون آموزشی , معاون اجرایی - ‏گزارش تخصصی مدیر ، معاون آموزشی ، معاون اجرایی : ‏منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر فلسفه :

‏گزارش تخصصی دبیر فلسفه - ‏گزارش تخصصی دبیر فلسفه : ‏جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های تدریس ایفای نقش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه :

‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه - ‏گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه : ‏راهکارهای عملی در زمینه نماز ‏-‏ قرآن و راهبردهای ‏پرورشی د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معلم و دبیر ورزش :

‏گزارش تخصصی معلم و دبیر ورزش - ‏گزارش تخصصی معلم و دبیر ورزش : ‏برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه منا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی