فایل های دسته بندی گزارش تخصصی معلمان - صفحه 7

‏گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی :

‏گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی - ‏گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : ‏نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی :

‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی - ‏گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : ‏افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتم به درس ‏زبان انگلیسی 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه :

‏گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه - ‏گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه : ‏افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان با روش های ‏مناسب ‏تهیه و تنظیم : ‏کد ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : ‏روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : ‏برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : ‏بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : ‏تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری :

‏گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری - ‏گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری : ‏چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی ‏در د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی