فایل های دسته بندی گزارش تخصصی معلمان - صفحه 8

‏گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله

‏گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله - ‏گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ه

‏ه - ‏ه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی :

‏گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی - ‏گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی : ‏نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن :

‏گزارش تخصصی آموزگار , دبیر قرآن - ‏گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه - ‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی برای دانش ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم :

‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم - ‏گزارش تخصصی آموزگار پنجم : ‏پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : ‏کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی :

‏گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی - ‏گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی : ‏برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم : ‏چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی