نتایج جستجو برای «ابتدایی»

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به درس جمله نویسی پایه دوم ابتدایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏حل مشکل روان خوانی دانش آموز دیرآموز با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معلمان

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار دبیر معاون مدیر : ‏بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معلمان اول ابتدایی

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏کنترل دانش آموز بیش فعال بوسیله راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه گزارش تخصصی

‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ‏روش های بانشاط سازی کلاس و تحقق هدف مدرسه زندگی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏درمان اختلال یادگیری املا در یکی از دانش آموزان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی کمرویی دانش آموزان

‏گزارش تخصصی - ‏گزارش تخصصی : ‏حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : ‏افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه ‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه

‏ه - ‏ه ‏گزارش تخصصی مدیر مدرسه : ‏ایجاد هماهنگی متقابل و دوستانه در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت با روش های مناسب ‏ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی