نتایج جستجو برای «الرحمن»

‏ ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر

‏ ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر - ‏ ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ‏حل مشکل کم رویی یکی از دانش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع :

‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع - ‏بسم االله الرحمن الرحیم موضوع : ‏چگونه دانش آموزان را در درس تفکر و سبک زندگی به مطالعه و آشنایی با روش زندگ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏بسم االله الرحمن الرحیم

‏بسم االله الرحمن الرحیم - ‏بسم االله الرحمن الرحیم ‏گزارش همه دبیران و آموزگاران : ‏علاقمند کردن دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی با روش های ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل ‏نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهی

گزارش تخصصی : ‏چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل ‏نارساخوانی دانش آموز را در پا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : ‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل