نتایج جستجو برای «‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی»

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏حل مشکل روان خوانی دانش آموز دیرآموز با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏درمان اختلال یادگیری املا در یکی از دانش آموزان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : ‏افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی :

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : ‏جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با ‏روش های خلاقانه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در درس انشا بار وش - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل