لیست فایل ها - صفحه 2

‏حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر - ‏گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : ‏حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ‏برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش

‏گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش - ‏گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش ‏شیمی در عصر ارتباطا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش

‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در درس انشا بار وش - ‏گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش ‏ ‏انگیزه دانش اموزان در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مربی پرورشی ، مشاور ، معلم دینی و عربی :

‏گزارش تخصصی مدیر , معاون , مربی پرورشی , مشاور , معلم دینی و عربی - ‏گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مربی پرورشی ، مشاور ، معلم دینی و عربی : ‏نها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏‏استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی : ‏استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی :

‏گزارش تخصصی - ‏گزارش تخصصی : ‏حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی انباردار وسرپرست کارگاه : ‏راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل و اموال و ابزارآلات هنرستان در هنر جویان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک : ‏بررسی نقش فراموش شده آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی