نتایج جستجو برای «آموزگاران»

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران :

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : ‏حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها :

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیر همه پایه ها : ‏افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و ک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران :

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : ‏کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه

‏گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : ‏علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - ‏گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : ‏کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل