نتایج جستجو برای «فیزیک‏»

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏:

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏ - ‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک‏: ‏کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک

‏گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : ‏برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل