نتایج جستجو برای «همکاری در فروش»

‏گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از روش های خلاقانه

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی درس املا : ‏برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : ‏تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی - ‏گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : ‏تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوس

‏گزارش تخصصی آموزگار استثنای - ‏گزارش تخصصی آموزگار استثنائی : ‏حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل